Home Ny info! Praktisk info Hva kan vi tilby Diverse Påmelding Bildegalleri Kontakt oss Sang og musikk BORG
Webdesign: DataDesign, Robert Walker, www.datadesign.ws
VIKINGLEIRSKOLE
Ordensreglement
1. Alle skal være på leirskoleområdet når ikke annet er avtalt. 2. Nattero skal være fra kl 23.00 til 08.00 3. Møt fram i tide til all undervisning og måltider 4. Hver elev er ansvarlig for nistepakken og å fylle termosen. Det blir gitt beskjed fra personalet når dette er aktuelt. 5. Elevene får oppgaver i forbindelse med rydding og renhold. Egne reglement for dette henger på rommene. 6. Når mange spiser sammen har det lett for å bli litt støyende om en ikke passer på. I spisesalen og på museet må vi være spesielt oppmerksomme på dette. Vis bordskikk  7. Det er ikke tillatt å løpe inne i høvdinghuset. Her spiser vi heller ikke slikkerier 8. Når vi besøker høvdinghuset må vi behandle ting med varsomhet. Følg nøye de retningslinjene som blir gitt av leirskolelærer eller andre som jobber i huset. Skader som oppstår fordi vi opptrer uvettig må vi erstatte. Ta godt vare på alt søppel. Vis naturvett ! Vær varsom med levende lys og ildstedene 9. Når vi er i båtene, skal vi nøye følge de beskjeder som gis Redningsvesten skal hele tida være på. Unngå unødige hyl og skrik. Bading fra båtene er forbudt 0.Kassettspiller/ walkman / ipod benyttes bare etter avtale med lærerne. Mobiltelefon skal ikke brukes i skoletida (08.00 -  20.30).
10. Kassettspiller/ walkman / ipod benyttes bare etter avtale med lærerne. Mobiltelefon skal ikke brukes i skoletida (08.00 -  20.30). 11. Hold alminnelig god orden på fellesrom og i sakene, slik at eiendeler ikke "flyter omkring". I høvdinghuset skal det ikke merkes at det har vært besøk av leirskolen. Dette er spesielt viktig når museet er åpent for turister. Pass godt på penger og verdisaker 12. Vær hele tida opptatt av å vise god folkeskikk. Mange turister tar kontakt og vil snakke og ta bilder. Vær positiv 13. Det er ikke tillatt å invitere lokale ungdommer inn verken på museet eller leirskolebygget 14. Vis omtanke og forsiktighet når du omgås dyrene på gården. 15. Du kan ha med mobiltelefon dersom egen skole/lærer tillater det, men den må være avslått/innlevert når det foregår undervisning (mellom kl 08.00 og 20.00). 16. Er du i tvil om noe – spør før du handler  17.  Se for øvrig egne "Vikingregler" for Vikingmuseet
Inge Elvebakk Rektor