Skip to main content

Klasselærers ansvar


Vi anbefaler at det er med minimum to voksne ledere per skole. Om det er store skoler burde dette utvides.

  • Assistere i undervisningsoppleggene i undervisningstiden, for å styrke voksentettheten og elevenes sikkerhet. Avtales etter ankomst.
  • Sørge for at elevene møter i rett tid til undervisning og måltider – også vekking.
  • Ta seg av disiplinære problemer i egen klasse.
  • Møter med leirskolepersonalet og de andre klasselærerne.
  • Sørge for at elevene som bruker/trenger medisin får riktig medisinering.  Leirskolepersonalet deler ikke ut medisin.
  • Elever som krever assistent må ha denne med seg fra hjemmeskolen.
  • Nattero. Det vil ikke være ansatte fra leirskolen tilstede etter kl.2200 på kveldene. 

Forventninger til klasselærer

Det forventes at klasselærerne deltar på alt av ute- og innaktiviteter. Dette kan for eksempel være alt fra kano, fjellturer til vandring på museet. Vi kan selvsagt gjøres tilpasninger med god dialog i forkant.