Skip to main content

Ordensregler


Du har sikkert mange forventinger til oss og leirskolen og vi har også noen forventninger til deg. Vi skal gjøre vårt beste for at du blir fornøyd.

Hvorfor ordensregler? Lofotr Vikingleriskole sitt største ønske er at elevene som er på leirskole reiser hjem med gode minner.

Vi gleder oss stort til at akkurat du kommer til oss på Leirskole!

Hva forventer vi av deg?

 • At du vil gjøre ditt beste for at alle skal få et fint opphold. Vi vil ikke tillate mobbing eller ufin språkbruk.
 • At du oppfører deg fint og behandler hus og utstyr med forsiktighet. Hvis noe blir ødelagt pga. uforsiktighet, kan du måtte erstatte dette.
 • At du ikke bruker tyggegummi, ikke har med deg fyrstikker eller lighter
 • At du holder orden på tingene dine og selv sørger for å henge yttertøyet ditt opp i tørkerommene. Husk å bruke tøfler/innesko inne, og utesko bare ute!
 • At du retter deg etter beskjeder fra leirskolepersonalet og klasselærer
 • At du sier ifra til voksne hvis noen ikke har det bra
 • At du viser natur vett, respekter alt liv og ikke ødelegg med vilje noe som vokser i naturen. Det er forbudt å kaste fra seg matpapir og søppel på gulvet eller ute i naturen

 Ordensregler:

 • Du skal ikke gå utenfor leirskoleområdet uten tillatelse fra leirskoleledelse eller klasselærer.
 • Ikke tillatt å løpe/springe i korridorer og trapper.
 • Når vi er inne skal vi holde støynivået nede.
 • Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt (stearinlys og fyrstikker/lightere). På grunn av hygieniske årsaker og renhold er det ikke anledning til å bruke tyggegummi på leirskolen.
 • Utesko skal ikke brukes inne, men plasseres på tørkerom eller i skohylle.
 • Soverommene tilhører bare de som bor der. Soverommet er en plass man skal sove eller kunne trekke seg tilbake å slappe av.
 • Alt tøy skal tørkes på tørkerommene. På tørkerommet må du selv påse at tøyet ditt henger slik at det tørker.
 • Vinduene skal være lukket på dagtid når du er på aktivitet eller tur.
 • Inspeksjon på rommene før frokost. Alle skal da være på rommet.
 • Ved inspeksjon om morgenen skal papirkurvene være tømt, gulvet feid og rommet ryddig.
 • Nattero kl. 2300 til 08.00. Da skal det være helt stille!
 • Alle elever skal rette seg etter beskjeder fra leirskolepersonalet og klasselærer.
 • Vi aksepterer ikke dårlig oppførsel og vold mot andre.

Det hender også at vi opplever ulik kultur og tålegrenser for oppførsel fra skole til skole. Leirskole er også en læringsarena for ulikheter mellom mennesker. Samtidig er det et mål for oss at alle skal oppleve gode og trygge læringsuker. Vi bestreber oss derfor på å være tydelige i hva vi forventer fra elevene med hensyn til oppførsel og ber medfølgende voksne minne elevene på reglene her.

På bortebane
Husk at du representerer skolen din og hjemmet ditt på denne turen. Oppfør deg slik at de kan være stolte av deg. Det gjelder også på reisen til og fra leirskolen.

Konsekvenser ved brudd på våre ordensregler

Vi ber alle voksne gjennom uken reagere spontant med tilsnakk uavhengig av hvem sin elev det er dersom vi opplever uakseptabel språkbruk.

Skulle det oppstå situasjoner der elever ikke klarer å rette seg etter våre regler og rettledninger vil følgende sanksjoner bli fulgt:

 1. Du vil tatt ut av aktiviteten
 2. Du vil ha en samtale med ansvarlig leder på Lofotr Vikingleirskole