Skip to main content

Bestillingsprosedyre for leirskoleopphold ved Lofotr Vikingleirskole

 • 1.

  Skolen (vanligvis ved klassens lærer eller klassekontakt) bestiller opphold gjennom elektronisk skjema under 

 • 2.

  Leirskolen oversender pr. epost til kontaktperson ved skolen:

  1. Generell informasjon om leirskolen etc
  2. Oversikt over tidspunkt for mulig opphold. Skoler som har inngått opsjonsavtale for leirskoleopphold har prioritet i tidsrommet avtalen gjelder.
  3. NLF’s bestillingsbetingelser
  4. Refusjonsgarantiskjema
  5. Kopi av påmeldingsskjema
 • 3.

  Skolen sender en bekreftelse i form av:

  1. Endelig påmeldingsskjema med eventuelle avtalte endringer
  2. Undertegnet refusjonsgaranti
  3. Bestillingsbetingelser
 • 4.

  Leirskolen svarer med en reservasjonsbekreftelse

 • 5.

  Leirskolen innkrever depositum og delbetaling 8 mnd. før opphold finner sted, og bestillingen er etter betaling gjensidig bindende

 • 6.

  Leirskoleopphold finner sted, og sluttoppgjør fortas i etterkant

 • 7.

  Leirskolen sender bekreftelse på at opphold har funnet sted; vedlagt kopi av refusjons- garanti for den enkelte klasse, til skolemyndighetene i elevenes hjemkommune

 • 8.

  Hjemkommunen refunderer kravet i samsvar med gjeldende betingelser og refusjonsgaranti

Bestillingsbetingelser

 • 1.

  8 mnd. før opphold følger faktura for depositum og delbetaling som pt. er kr 1200,- pr elev 

 • 2.

  Resterende beløp betales etter opphold har funnet sted

 • 3.

  Ved avbestilling senere enn 2 år før opphold skal finne sted, må 25% av totalprisen for hele skolens opphold betales. Ved avbestilling senere enn 6 mnd. før opphold, må 50% av totalprisen for hele skolens opphold betales og senere enn 1 mnd. må totalprisen betales i sin helhet

 • 4.

  Gyldig avbestilling for elever etter endelig bekreftelse er flytting, sykdom attestert av lege og dødsfall i nærmeste familie

 • 5.

  Eventuell forandring i antall må meldes leirskolen snarest

Prosedyrebeskrivelsen er i tråd med Norsk Leirskoleforenings (NLF) anbefalte prosedyre

PÅMELDINGSSKJEMA

Informasjon om skolen

Kontaktperson

Klassen

Elever med spesielle behov for tilrettelegging (allergi, funksjonshemninger, o.l.)

TIDSROM