Skip to main content

Prisliste for leirskoleopphold


Utgifter på leirskoleopphold fordeles på 2 fakturaer:

1) Faktura fra Lofotr Vikingleirskole for kost og losji.

  • 2650,- kr pr elev pr uke.
  • 1 medfølgende lærer/ assistent/foresatt pr 14 elever går gratis.
  • Øvrige lærere/assistenter/foresatte betaler det samme som elever.

 

2) Det er en lovfestet rett til leirskole-opphold for alle barn i Norge. Lovfestingen av retten til leirskole, trådte i kraft 01.08 2019. Faktura fra Vestvågøy kommune for undervisning/pedagogisk kompetanse og fra 01.01.2020 det det statlige øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til hver kommune. Undervisningstilskuddet fra staten, gitt i rammeoverføringen til kommunene, dekker mesteparten av undervisningskostandene på Lofotr Vikingleirskole. 

Har du spørsmål som gjelder priser og bestilling er det bare å ta kontakt

Til info: Prisene blir årlig justert etter kommunal deflator.